มูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพราะเราอยากให้พวกเขามีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ลดภาระให้แก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง

pun-boon-contact-icon

48 ซอยอ่อนนุช 66 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว