มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่งเสริมการป้องกันโรคในเด็ก สนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
 

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว