มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนด้านประกอบอาชีพเพื่อนำไปสู่การมีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ เป็นองค์กรหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 301 ของประกาศกระทรวงการคลัง เป็นองค์กรที่ฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รับผู้พิการทางสายตาเพื่อฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

วีดีโอ

เว็บไซต์

pun-boon-contact-icon

1424/268 ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 16 แยก 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว