มูลนิธิยุวรักษ์

มูลนิธิยุวรักษ์ ได้รับประกาศเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 543 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ทางด้านค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารโภชนาการและสุขพลานามัยของเด็กป่วยที่มาจากครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กๆที่อนาคตจะเป็นกำลังของครอบครัวและประเทศชาติ

pun-boon-contact-icon

1-3 ซอยเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10250


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว