pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่ชื่อ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย มีพันธกิจอันสำคัญคือการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีของสังคมในทุกอณูทั่วประเทศ เพราะต้นไม้หลายๆ ต้น... เมื่อรวมกันก็เป็นป่าใหญ่อันสมบูรณ์ ยังประโยชน์ให้มนุษย์ทุกคน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าเพื่อคนรุ่นต่อไป คือหน้าที่ของเรา ที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ คุณ

 

วีดีโอ

เว็บไซต์

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว