วัดป่าเลไลยก์วรวิหารมอบเงินจากกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตกับ 167 องค์กรการกุศลภายใต้ปันบุญ

Dec 7, 2021

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ทีเอ็มบีธนชาต เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยธนาคารได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า พันธมิตรและพนักงานจากโครงการกฐินพระราชทานประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,257,284.36 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำนุบำรุงพระอารามวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมทั้งสมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหารยังมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากโครงการกฐินพระราชทานในครั้งนี้ให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ภายใต้“ปันบุญ” รวม 167 องค์กรเพื่อเป็นการกระจายบุญต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว