"Perfect Smile"

May 31, 2022

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดทำโครงการ "Perfect Smile" กว่าจะมีรอยยิ้มที่สดใส ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 1 คน จะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องนับ 10 ปี

ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่นั้น จะต้องได้รับการรักษาตั้งแต่ยังเป็นทารก โดย
 • อายุ 3 เดือน น้ำหนัก 5 กิโลกรัม:  ผู้ป่วยจะผ่าตัดตอน ริมฝีปาก ประมาณ 3 เดือน
 • อายุ 9 - 12 เดือน: ผู้ป่วยจะผ่าตัด เพดานโหว่
              ผู้ป่วยอายุ 5 ขวบ จะต้องฝึกพูดกับ นักพยาธิวิทยาการพูด (speech therapist) ควบคู่กับเรารักษาไปด้วย เนื่องจากผู้ป่วยมีการผ่าตัดเพดาน จึงทำให้การออกเสียงการพูดจะไม่ชัดเหมือนเด็กปกติ
 • 7-9 ขวบ: อาจมีการผ่าตัดรักษาเพดานโหว่เพิ่มเติม เนื่องจากน้องโตขึ้น เพดานมีการขยายตัวใหญ่ขึ้น 

ซึ่งบางกรณี ผู้ป่วยต้องมีการดูแลเพิ่มเติม เช่น การปลูกกระดูกเหงือก การศัลยกรรมฟันกราม การทำจมูกเพื่อการหายใจให้สะดวกขึ้น การดูแลเพิ่มเติมนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย

ทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มจึงจัดตั้งโครงการ "Perfect Smile" เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว