pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

Nov 9, 2020

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

 

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาสมาแล้ว 28 ปี เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน

ตลอด 28 ปีของการให้ทุนการศึกษา มีนักเรียนขาดโอกาสได้รับทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 17,000 คน และมีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วมากกว่า 6,000 คน ปัจจุบันมูลนิธิฯ ยังมีนักเรียนทุนอยู่ในความดูแลจำนวน 9,180 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

 

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหรือเสี่ยงที่จะลาออกกลางคันหากไม่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

- ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน

- สภาพครอบครัวเปราะบาง

- ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคงปัจจุบัน

 

สำหรับเยาวชนที่ขาดโอกาส การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นเรื่องท้าทายของชีวิต เด็กในวัยเรียนนับแสนคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ด้วยปัจจัยและสถานภาพของครอบครัว ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ มูลนิธิยุวพัฒน์ขอเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือให้ทุกคนในสังคมมาช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ได้มีอนาคตที่ดี หลุดพ้นจากวงจรความยากจนและเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดีในอนาคต

 

“เงินบริจาค 100%” จากทุกท่านจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้พวกเขาสามารถไปเรียนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าทำโครงงาน/รายงาน เป็นต้น

 

ทุนการศึกษายุวพัฒน์ จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กนักเรียนเหล่านี้อย่างไรบ้าง?
น้องอภิญญา

นักเรียนทุน จ.แม่ฮ่องสอน

—————————————————————————

“ทุนนี้ทำให้หนูมีกำลังใจในการเรียน ทุนนี้ทำให้หนูมองเห็นหนทางที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทุนนี้ทำให้หนูรู้ว่าไม่ใช่เฉพาะคนมีเงินคนรวยๆ เท่านั้นที่จะสามารถเรียนต่อมหาลัยได้…”

 

หอมนวล

นักเรียนทุน จ.เชียงใหม่

—————————————————————————–

“ไม่มีทุนนี้หนูคงไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆ เพราะครอบครัวหนูมีพี่น้อง 3 คน แม่คนเดียวส่งเรียนไม่ไหว หนูเกือบจะได้ลาออกจากโรงเรียนแล้ว แต่มีทุนยุวพัฒน์เข้ามาช่วยหนูไว้ หนูถึงได้เรียนหนังสือต่อจนถึงทุกวันนี้ค่ะ...”
 

น้องนิติยา

นักเรียนทุน จ.สุรินทร์

—————————————————————————
“ทุนยุวพัฒน์ช่วยให้หนูได้เรียนสูงๆ และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง พ่อกับแม่มีอาชีพทำนาและก็รับจ้างทั่วไป บางวันถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้ไปทำงานก็ไม่มีเงินให้หนูไปโรงเรียน แต่เมื่อมีทุนยุวพัฒน์ทำให้หนูมีเงินไปโรงเรียนทุกๆ วันค่ะ...”

 

อ่านเรื่องราวของน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ เพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3jGiN04

 

ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่าน ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา "ส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี" ได้ที่ บริจาคออนไลน์ (e-Donation) ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ https://bit.ly/2zQUJac

 

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ที่
เว็บไซต์ : https://bit.ly/3lAwXBy
เฟซบุ๊ก : https://bit.ly/3nhnkbK
อินสตาแกรม : https://bit.ly/3nhxo4e
Line Official Account : https://bit.ly/3lnD2Bj
YouTube : https://bit.ly/3lpkpgy

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว