'มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดกิจกรรม “ปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ”

Aug 17, 2022

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดกิจกรรม “ปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

กิจกรรม “ปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ” (Youth Ready) เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาและให้โอกาสเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป ได้รับการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพ โดยเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาโดยใช้ Design Thinking เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปจะนำความรู้ไปออกแบบกลุ่มอาชีพของตนเอง  และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 90 กลุ่มอาชีพในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 พร้อมมอบทุนประเดิมอาชีพกลุ่มละไม่เกิน 20,000 บาท และระหว่างปฏิบัติการจะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลและประเมินผลตลอดถึงสิ้นสุดโครงการ (เดือนธันวาคม 2565) 

เมื่อสิ้นสุดโครงการนำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี 

ท่านที่ประสงค์สานต่อความฝันเด็ก ๆ สามารถสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตลอดทั้งโครงการครั้งนี้เพิ่มเติมได้ผ่านปันบุญ


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว