pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนตกงานขาดนมผงเลี้ยงลูก เพราะพิษจากสถานการณ์โควิด-19

Oct 14, 2020

วันที่ 10 เมษายน 2563 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จัดทำโครงการกองทุนนมผงบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือคุณแม่ตกงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อนมผงเพื่อดูแลลูกน้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาค ที่ได้รับทราบโครงการนี้ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพจครูอ๊อดขออาสาและเว็บไซต์ปันบุญโดยทีเอ็มบี  ซึ่งปัจจุบันทางโครงการฯได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่ลูกอ่อนว่างงาน โดยการมอบนมผงให้แก่แม่ลูกอ่อนกว่า 3,000 คน ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา 

 

โครงการกองทุนนมผงบรรเทาทุกข์  ได้ดำเนินโครงการเรื่อยมาจนนำไปสู่การจัดทำรายการจดหมายคลายทุกข์ โดย คุณสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและคุณ ชัยรัตน์ มิดชิด ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีเนื้อหารายการเน้นให้เห็นถึงการลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณแม่ลูกอ่อน เนื่องจากสภานการณ์โควิดและสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้คุณแม่ลูกอ่อนต้องว่างงานอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ยังคงเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือถึงมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

คุณสุรชัย สุขเขียวอ่อน หรือครูอ๊อด ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ ตัวผมเองได้พบเห็นปัญหาคุณแม่ลูกอ่อนว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้พวกเขาไม่มีเงินซื้อนมผงเลี้ยงลูก นำไปสู่ปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ตามที่ได้พบเห็นให้ข่าวจากโทรทัศน์ เช่น แม่ขโมยอาหารในร้านสะดวกซื้อหรือ บางรายเครียดจนต้องจบชีวิตตัวเองลง  เพราะพิษโควิดทำเศรษฐกิจแย่ลงไปอีก จึงทำให้อัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้น หลายคนขาดรายได้แต่ยังมีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ผมเลือกที่จะมองในมุมของคนเป็นแม่ ที่ต้องการเลี้ยงลูกตัวเองให้อยู่รอด จากที่ก่อนหน้าสถานการณ์โควิดจะเกิดขึ้น เราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีนมผงเลี้ยงลูกมาอยู่แล้ว  เราจึงประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนมผงบรรเทาทุกข์ให้ผู้บริจาคได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เพื่อเปิดรับการสนับสนุนจากสังคม และจัดทำรายการจดหมายคลายทุกข์  เปิดโอกาสให้แม่ลูกอ่อนที่เดือดร้อน ได้เขียนจดหมาย ส่งทางไปรษณีย์เข้ามาที่รายการจดหมายคลายทุกข์ และมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจะดำเนินการลงพื้นที่หรือส่งสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือ” 

 

สำหรับผู้ที่พบเห็นคุณแม่ลูกอ่อนที่เดือดร้อน ก็สามารถเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์เข้ามาที่รายการ จดหมายคลายทุกข์ ที่อยู่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น    เลขที่ 89  ซอยเสรีไทย17  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนคุณแม่ลูกอ่อนผ่านทางรายการจดหมายคลายทุกข์ สามารถบริจาคเข้ามาได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : มูลนิธิบ้านนกขมิ้น   ธนาคารทหารไทย สาขาสุขาภิบาล 3 หมายเลขบัญชี 144-2-12638-7  หรือ คลิก “ร่วมบริจาค”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง