เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

Jan 25, 2024

กระทรวงกลาโหมได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือที่เรียกโดยย่อว่า “อผศ.” ขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร เพื่อทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 จึงนับเป็นวันแรกที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และการเป็นทหารผ่านศึก ดังนั้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเป็น “วันทหารผ่านศึก”

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาค เพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ ผ่านปันบุญได้ที่นี่ คลิก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว