"กล่องแห่งรอยยิ้ม" ตัวอยู่ไกล. . .ใจคิดถึง จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

May 11, 2021

แม้ต้องเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ไม่สามารถออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ แต่มูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้ส่ง “กล่องแห่งรอยยิ้ม ให้กับ ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ก่อน – หลัง การผ่าตัด รวมถึงโรงพยาบาลจำนวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา เพื่อให้น้องๆ ได้มีสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดีทั้งก่อน - หลังการผ่าตัด

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ คลิก
 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว