เติมรักที่ขาดด้วยครอบครัวทดแทน จากมูลนิธิเด็กโสสะฯ

Oct 14, 2020

ในทุกมุมของสังคมไทย ยังมีเด็กๆ ที่ต้องสูญเสียครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่งพิง ไร้ซึ่งโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพอยู่อีกมาก พวกเขาเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ ที่ฝันอยากจะมีครอบครัวอันอบอุ่น มีอาหารที่ช่วยเติมท้องยามหิว มีการศึกษาที่จะช่วยผลักดันสู่เส้นทางอนาคตที่สดใส และที่สำคัญ พวกเขาต้องการใครสักคนที่มองเห็นและช่วยหยิบยื่นความรักให้

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร หรือเด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถดูแลได้ ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ซึ่งเด็กๆ จะได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่โสสะ อาศัยอยู่ร่วมกับพี่น้องชายหญิงที่แม้จะต่างที่มาและสายเลือด แต่ทุกคนต่างผูกพันกันเสมือนพี่น้องแท้ๆ  ได้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต รวมทั้งได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ได้มีชีวิตที่ไม่ต่างจากครอบครัวอื่นทั่วไป

 

ปัจจุบัน เด็กกว่า 700 คน ได้รับการฟูมฟัก ทะนุถนอม จากผู้หญิงที่แม้ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิด แต่ก็รักเด็กเหล่านี้เหมือนลูก เพื่อพวกเขาจะเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนอย่างเด็กทั่วไป โดยมีเด็กที่เติบโตขึ้นจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมแล้วกว่า 500 คน

 

จากเด็กที่ขาดความรักในมุมหนึ่งของสังคม พวกเขายังรอคอยการสนับสนุน เพื่อได้รับการเติมเต็มอีกครั้ง https://www.sosthailand.org/iseeyou


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว