ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ ช่วยน้องผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Oct 14, 2020

 “ ..ลมหายใจแรกของชีวิตคือปาฏิหาริย์...”

 

..... สำหรับเด็กทั่วไป พ่อแม่คงได้สัมผัสลมหายใจอุ่นๆ เมื่ออุ้มลูกไว้แนบอก ลมหายใจอันเปรียบเหมือนปาฏิหาริย์แห่งการมีชีวิตของลูกน้อย

 

....แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อย ที่ลมหายใจแรกของชีวิตนั้นกลับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อ้อมกอดของแม่ ถูกแทนที่ด้วยสายระโยงระยาง...เพราะความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

 

....ในนาทีวิกฤติที่ชีวิตถูกคุกคาม บางทีปาฏิหาริย์อาจเป็นเพียงความหวังเดียว  

 

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วม สร้างปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยเด็กที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติแต่กำเนิด โดยเชิญชวนร่วม บริจาคเพื่อจัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ห้องผู้ป่วยเด็กวิกฤต(ไอซียู) กับโครงการ Little Miracle ปี 2 ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็นศูนย์กลางการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกพิการแต่กำเนิดครบวงจร (Center for Birth Defects and Disabilities Care) มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด ดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทารกพิการแต่กำเนิด จำนวน 1,000 - 1,200 ราย/ปี ต้องเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU ของแม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ด้วยผู้ป่วยจำนวนมาก รวมถึงที่ถูกส่งต่อรับจากโรงพยาบาลทั่วประเทศทำให้ปัจจุบันเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ เพื่อมอบความหวัง ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก ด้วยการบริจาคเพื่อจัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในห้องผู้ป่วยเด็กวิกฤต(ไอซียู) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้ที่ www.givetochild.com เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่เกิดมาผิดปกติแต่กำเนิด หรืออยู่ในภาวะวิกฤตสามารถกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว มีชีวิตที่สดใส เป็นอนาคตที่แข็งแรงของชาติได้ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0888744671 / www.givetochild.com

 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว