องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิชัยพัฒนา

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

สภากาชาดไทย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ลดหย่อนภาษี X2*

image not found

โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี x2

image not found

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว