องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564

image not found

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

การศึกษา

image not found

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

สภากาชาดไทย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ลดหย่อนภาษี X2

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลดหย่อนภาษี X2

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิยุวพัฒน์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19