องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

image not found

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

image not found

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

image not found

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

image not found

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

image not found

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี

image not found

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

image not found

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

image not found

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

image not found

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

image not found

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ

image not found

มูลนิธิโคเออร์


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว