องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

image not found

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

image not found

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

image not found

มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต

image not found

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

image not found

มูลนิธิ สติแอพ

image not found

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.)

การศึกษา

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

วัดจุฬามณี

image not found

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

image not found

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

image not found

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

image not found

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

image not found

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

image not found

ทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิชัยพัฒนา

พัฒนาชุมชน